Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák NOMEK Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden NOMEK Kft.) cég (székhely: 7344 Mekényes, Fő utca 78., adószám: 13276065-2-02), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: NOMEK Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 7344 Mekényes, Fő utca 78.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: nomekkft@gmail.com vagy info@nomek.hu

Telefonszámai: +36-20/341-48-33, +36-20/341-48-29

Cégjegyzékszáma: 02-09-069416

Adószáma: 13276065-2-02

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pécsi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9024 Győr, Déry T. u. 11., cégjegyzékszám: 08-09-016359, adószám: 14315754-2-08

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen Szabályzat hatályos 2020. november 20-ától visszavonásig. A Szabályzat módosítását, aktualizálását a hatályos szabályrendek alapján előzetes figyelemfelhívás nélkül tesszük meg.

1.3. A www.nomek.hu/termekeink címen elérhető webshopunkat és a www.nomek.hu weboldalunkat, mint szerzői jogi műveket, szerzői jogi védelem alá vonjuk. A weboldalon található bárminemű információ felhasználása más weboldalakon szerzői jogok megsértését vonja magával.

1.4. A Szolgáltató az általa nyújtott webshop szolgáltatást a webtárhelyet üzemeltető ELIN.hu Kft. közreműködésével nyújtja. A Szolgáltató a weboldala elérhetőségét, a webshop szolgáltatását évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja.

Adatkezelési szabályok

1.5. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A Szolgáltató weboldalán megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók (címünk: 7344 Mekényes, Fő utca 78.). A termékek feltüntetett ára tartalmazza a 27%-os ÁFA-t! A termékek ára tartalmazza a csomagolási díjat, de nem tartalmazza a házhozszállítási és a beüzemelési díjakat. A weboldalon megjelenített termékek szakszerű beüzemelését a Szolgáltató, mint kiegészítő szolgáltatás, vállalja.

1.7. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A megvásárolni kívánt termék „Kosárba” helyezését követően megtekinthető a Kosár tartalma (megrendelni kívánt termékek részletes listája), a részösszegek és a végösszeg, a végösszeg ÁFA tartalma. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vásárló a „Pénztár” oldalra kerül továbbirányításra, ahol adatainak megadásával (vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, ország, utca és házszám, város, megye, irányítószám, telefonszám, email cím, rendelési megjegyzések), fizetési és szállítási módok megadásával véglegesítheti a rendelését a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva. A megrendelésről a Vásárló automatikus emailt kap, melyben részletezésre kerülnek megrendelésének adatai.

1.10. A Vásárlónak van lehetősége adatbeviteli hibák kijavítására, a megrendeléshez történő új termékek hozzáadására, erről a Szolgáltatót a megadott email elérhetőségeken kell tájékoztassa.

1.11. Fizetési lehetőségek:

  • készpénzben átvételkor
  • készpénzben személyesen
  • előre utalás
  • termék(ek) átvételét követően átutalás

Átvételi lehetőségek:

  • személyes átvétel
  • házhozszállítás (díjak szabása egyénileg történik)

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő (Vásárló) megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül megtörténik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 naptári napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a  szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. A Vásárlót megilleti a Szolgáltatóval a rendelés elküldésével létrejött szerződéstől történő elállás joga az alábbiak szerint:

1.17.1 A Vásárló a megrendelés leadását követően dönthet úgy, hogy szeretne elállni a rendelésében szereplő termékek egy részének vagy egészének megvásárlásától. Ezt a Vásárló köteles a Szolgáltatónak email formájában, a megrendelés azonosítójának és a megrendelésben szereplő terméklistának megadásával jelezni. Amennyiben a megrendelés ellenértéke átutalás formájában előre kiegyenlítésre került, a Szolgáltató a teljes összeget 30 naptári napon belül köteles visszafizetni a Vásárló részére.

1.17.2 A Vásárló elállhat a megrendelésétől, amennyiben a Szolgáltató nem tudja biztosítani részére a megrendelt terméke(ke)t a Vásárló és a Szolgáltató által megbeszélt határidőig. Amennyiben a megrendelés értéke előre utalás formájában kiegyenlítésre került, az 1.17.1-es pontban foglaltak szerint a Szolgáltató visszafizeti a Vásárló által kifizetett összeget.

1.17.3 A Vásárló a termék átvételét követően, ha az még nem került beépítésre, nem került felhasználásra, indoklás nélkül elállhat a terméktől, ha ezt 14 napon belül jelezi a Szolgáltatónak email vagy postai levél formájában. Ekkor az elállás jelzésétől számított legkésőbb 14 napon belül a terméket köteles saját költségén a Szolgáltató részére visszajuttatni, tehát a termék visszaküldésének költsége teljes egészében a Vásárlót terheli. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a visszaküldött terméket bevizsgálja, hogy abban külső és belső sérülések keletkeztek-e, az beszerelésre, beüzemelésre került-e a Vásárló vagy annak megbízottja által. Amennyiben a termék eredeti, sértetlen állapotában került visszajuttatásra a Szolgáltató részére, a szolgáltató a Vásárló által kifizetett díjakat 14 napon belül fizeti vissza a Vásárló részére.

1.17.4 Amennyiben a Vásárló elállt a terméktől, ám a termék egyértelműen felhasználásra, beüzemelésre, elindításra került a Vásárló által, a Szolgáltató megtagadhatja a Termék árának visszatérítését. Ekkor a termék visszajuttatásra kerül a Vásárló részére, a Vásárló elesik az elállás jogától.

1.17.5 Amennyiben a Vásárló elállt a terméktől, ám a Termék csomagolásán vagy a Terméken magán szállításból, felhasználásból, beüzemelésből eredően olyan sérülések keletkeztek, melyből kifolyólag a Termék nem értékesíthető sem új, sem használt termékként, úgy a Vásárló a keletkezett hibákból eredő értékcsökkenést köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

1.17.6 A Szolgáltató megtagadhatja a visszaküldött Termék átvételét, ha az átvétellel a Szolgáltatónak többletköltsége merülne fel, vagy a visszaküldött Termék csomagolásán látható sérülések keletkeztek, mellyel valószínűsíthetően a csomagolásban lévő termék is sérülhetett.

1.17.7. A Vásárló és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy az Elállás joga fejezetben foglaltnak megfelelő elállási jog érvényesítésével az egymásnak okozott károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak, ez irányában eljárást nem kezdeményeznek.

Garancia, jótállás

1.18. A NOMEK Kft.-t, mint Szolgáltatót, kellékszavatossági és jótállási kötelezettség terheli. A Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az általa forgalomba bocsátott termékek megfelelnek a Ptk. 6:123. §-ának, mely a rendeltetés szerinti használatra való alkalmasság feltételeit tartalmazza.

1.19 Termékeinkre 24 hónap garanciát vállalunk. A garancia érvényesítése a kiállított számla bemutatásával lehetséges.

1.20 A termék hibájának fennállását minden esetben a Vásárlónak kell bizonyítania.

1.21 Meghibásodás, garanciális hiba esetén a Szolgáltatót email formájában, vagy telefonos elérhetőségek egyikén szükséges értesíteni, ahol a Vásárló bővebb tájékoztatást kap a további teendőkről, a garancia érvényesítéséről, a termék meghibásodott alkatrészének pótlásáról/cseréjéről, vagy adott esetben a termék cseréjéről.

1.22 Garanciális hiba fennállása esetén a Vásárlót nem terheli semmilyen további költség, így a cserealkatrész/cseretermék, illetve a javítás/javíttatás harmadik fél általi elvégzése a Szolgáltatót terhelik.

1.23 Abban az esetben, ha bizonyíthatóan a Termék helytelen használatából eredő probléma okozta a Termék meghibásodását, a Szolgáltató kérheti a cserealkatrész és a szervizköltségek (beleértve a javítási és kiszállási költségeket is) kifizetését a Vásárlótól.

1.24 A meghibásodott Termék javítását minden esetben a NOMEK Kft., mint Szolgáltató végzi el, kivéve akkor, ha a Vásárlóval más megállapodást kötöttek. A NOMEK Kft. ilyen esetben nem vállal felelősséget harmadik fél által nyújtott szervizszolgáltatások minőségéért. A Termék megfelelő javíttatása esetén a javításról kiállított számla benyújtásával a Vásárló jogosult a számlán szereplő összeg a Szolgáltató általi.megtérítésére.

1.25 Amennyiben a Termék bizonyíthatóan gyártási hibából fakadóan hibásodott meg a vásárlástól számított 6 hónapon belül, úgy a Vásárlónak joga van garanciális javítás helyett garanciális cserét igényelni a Szolgáltatótól. Ezt minden esetben írásban benyújtott kérelemmel teheti meg, melyet vagy email, vagy postai levél formájában juttathat el a Szolgáltatónak. Kellékszavatossági jog érvényesítése esetén a Vásárló köteles visszajuttatni a hibás Terméket a NOMEK Kft. megadott címére, csatolva a számla másolatát, illetve a hiba leírását. Amennyiben bizonyosságot nyer, hogy a Vásárló kellékszavatosságra jogosult az adott meghibásodott Termék esetében, úgy a Termék visszaküldésének és a kellékszavatossági eljárás költségeinek teljes egésze a NOMEK Kft.-t terhelik.

1.26 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató oldalán vásárolt Termékek üzemeltetése általános karbantartási és tisztítási intervallumok betartásával végezhető el, melyről a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Vásárlót. Helytelen karbantartási vagy elmaradt tisztítási folyamatok elmaradásából a Termékben keletkezett hibákért a NOMEK Kft. nem vállal felelősséget, az ilyen esetben kialakult hibákkal a Vásárló megszegi a garanciális, jótállási és kellékszavatossági feltételeket.

1.27 A NOMEK Kft. biztosítja az általa forgalmazott termékek szakszerű és garanciális beszerelését. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vásárló általi beszerelésért és beüzemelésért, sem a Vásárló által választott szakember általi beszerelésért és beüzemelésért. A Szolgáltató ilyen esetben nem felelős azért a károkért, melyeket a Vásárló vagy az általa megbízott harmadik fél követ el a Termékben, az ilyen esetben a Termékben keletkezett károk által a termékre vonatkozó jótállását a Vásárló elveszíti. Amennyiben a Szolgáltató valamilyen okból kifolyólag nem tudja vállalni a Vásárló által megvásárolt Termék szakszerű üzembe helyezését, úgy a Vásárló kérheti a NOMEK Kft.-től, hogy az általa választott szakember általi termékbeüzemeléshez a Szolgáltató járuljon hozzá, ezzel megtartva a termékre vonatkozó jótállást.

Kellékszavatosság, termékszavatosság

1.28 Kellékszavatossági kérdésekben a PTK. elvei az irányadóak

1.29 Abban az esetben, ha a termékben bizonyíthatóan a vásárlás előtt és annak pillanatában is fennállt a Termékben rejlő hiba, a Szolgáltató kellékszavatossági felelősséggel tartozik. A Vásárlót ilyen esetben megilleti a vásárolt Termék cseréje egy megegyező vagy jellegét tekintve hasonló Termékre (ez utóbbi esetben a Vásárló hozzájárulása szükséges csere esetén).

1.30 Hibás vagy meghibásodott Termék esetén a Vásárló kérhető a Szolgáltatótól a hibás vagy meghibásodott Termék javítását, szervizelését. A Termék jellegétől, méreteitől és mobilisságától függően a szóban forgó Termék javítása a helyszínen is történhet, ha annak visszajuttatása a Szolgáltatóhoz nem megoldható.

1.31 A Szolgáltató nem felelős a Vásárló által harmadik félként felfogadott beüzemelő személye által a Termékben okozott károkért, a Termék helytelen beüzemeléséért és üzemeltetéséért, kivéve abban az esetben, ha a Szolgáltató ismeri és hozzájárult a harmadik fél szolgáltatásainak elvégzéséhez. A Szolgáltató felmerült hibák esetén a harmadik féllel rendezheti az okozott károkat akként, hogy a Vásárlót sem anyagi, sem pedig eszmei kár nem érheti.

1.32 A Vásárló által észlelt hiba a PTK. szabályai szerint 2 hónapon belül minden további nélkül közlendőek a Szolgáltató felé. Két hónapon túlnyúló hibák bekövetkeztéért a Vásárló a felelős.

1.33 A Vásárló a vásárlástól számított 2 éven belül érvényesítheti kellékszavatossági igényeit.

1.34 Használt termék értékesítése esetén a Vásárlót 1 év kellékszavatossági idő illeti meg.

1.35 További felmerülő kérdésekben a PTK. elvei és a releváns kormányrendeletek a hatályosak.

Vegyes rendelkezések

1.36 A Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Vásárló és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület közbenjárását, közreműködését.

A Testület elérhetőségei

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Tel.: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-34-22

Email: kerelem@baranyabekeltetes.hu vagy info@baranyabekeltetes.hu

Web: www.baranyabekeltetes.hu

Kelt: Mekényes, 2020. 01. 01.